Kesätyöntekijälle

Kuinka paljon on liikaa? Oman lapsen auttaminen kesätyönhaussa: Missä menee raja?

Tukea vai tyrkyttämistä? Oman lapsen auttaminen kesätyönhaussa voi olla vaikea aihe monille vanhemmille. Onko olemassa rajaa sille paljonko vanhempien tulee osallistua, tai paljonko vanhempi saa osallistua nuoren työnhakuun?

Kun oma lapsi on työnhaussa, monilla vanhemmilla herää kysymys: kuinka paljon minun tulisi auttaa? Tämä voi olla herkkä aihe, jossa tasapainoillaan avun tarjoamisen ja lapsen itsenäisyyden välillä. On luonnollista haluta auttaa lastaan menestymään, mutta samalla on tärkeää antaa heille tilaa kasvaa omillaan.

Kesätyönhaussa vanhemmat voivat auttaa monella tapaa. Oikolukemalla työhakemuksia, antamalla vinkkejä työnhakuun, treenaamalla haastatteluja tai hyödyntämällä verkostojaan. Mutta missä menee raja? Kuinka paljon on liikaa? Tässä artikkelissa tarkastelemme erilaisia lähestymistapoja ja annamme vinkkejä siihen, miten voit tukea lastasi työnhaussa ilman, että menetät tasapainon heidän oman polkunsa tukemisen ja ohjaamisen välillä.

1. Keskustele ja aseta tavoitteita

Ensimmäinen askel on määrittää, millä tavoin voit auttaa lastasi. Kysy heidän mielipidettään ja toiveitaan, ja auta heitä asettamaan tavoitteita. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitä he haluavat ja tarvitsevat työnhaussa.

Mikäli nuori on hakemassa elämänsä ensimmäistä kesätyöpaikkaa voi olla arvokasta lukea työpaikkailmoituksia yhdessä ja miettiä, mitkä nuorelta löytyvät taidot edesauttavat missäkin tehtävässä pärjäämistä. Yhdessä voi myös miettiä mielenkiinnon kohteita ja mahdollisia tulevaisuuden unelmia.

Työhakemuksen tai CV:n tarkistaminen on myös hyvä tapa auttaa nuorta eteenpäin työnhaussa. Varo kuitenkin muokkaamasta työhakemusta liikaa. Rekrytoija kyllä näkee, onko hakemuksen kirjoittanut haastatteluun kutsuttu henkilö, vai tukijoukot.

2. Opi ohjaamaan, älä tekemään puolesta

On helppo sortua tekemään asiat lapsen puolesta, varsinkin jos hänellä on vaikeuksia. Auttamalla liikaa, teet kuitenkin nuorelle karhunpalveluksen. Ensimmäisellä yrityksellä onnistumista tärkeämpää, on ohjata ja opettaa lasta omatoimisuuteen. Auta heitä ymmärtämään, kuinka työnhaku toimii, ja tue heitä ottamaan omistajuus omasta prosessistaan.

Voit esimerkiksi antaa tietoa eri työnhakukanavista, tarjota vinkkejä sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen tai treenata työhaastattelun yleisimpiä kysymyksiä yhdessä.

Älä kuitenkaan syötä nuorelle valmiita vastauksia tai kirjoita hakemusta hänen puolestaan. Tällöin onnistuminen ei tunnu nuoren omalta onnistumiselta ja hänelle saattaa jäädä mielikuva, ettei hän pärjää ilman vanhempiaan. Antamalla tilaa tuet nuoren oman pystyvyyskäsityksen syntyä.

3. Anna palautetta, ja ole rehellinen

Palautteen antaminen on tärkeää, mutta sen pitäisi olla rakentavaa ja rehellistä. Älä pelkää sanoa, jos jotain ei toimi, mutta muista myös korostaa positiivisia asioita. Kannusta lastasi kehittymään ja parantamaan, mutta älä myöskään liioittele heidän saavutuksiaan. Hyvä tapa on yhdessä miettiä, mikä meni hyvin ja mikä voisi mennä paremmin. Näin nuori oppii reflektoimaan omaa tekemistään.

Auta nuorta luomaan realistinen kuva omista taidoista ja kokemuksesta, jolloin odotukset työelämän ja tulevien työtehtävien osalta ovat linjassa todellisuuden kanssa. Harva pääsee asiantuntijatehtäviin ensimmäisenä, tai edes toisena kesänä.

4. Tunnista rajat ja anna tilaa kasvaa

On tärkeää tunnistaa, milloin on aika antaa lapsen lentää omilla siivillään. Parasta on toimia lapselle turvaverkostona, johon he voivat turvautua tarvittaessa. Kuuntele heidän huoliaan ja tarjoa emotionaalista tukea työnhaun haasteiden keskellä. Älä tyrkytä apua, jos nuori kokee pärjäävänsä itse.

Kannusta nuorta ottamaan omistajuus omasta työnhaun prosessistaan. Rohkaise häntä tekemään omia päätöksiään ja ottamaan vastuuta teoistaan. Anna heidän tehdä virheitä ja oppia niistä.

5. Hyväksy, että kyseessä on nuoren oma matka

Vaikka haluaisitkin auttaa lastasi menestymään työnhaussa, muista, että lopulta heidän on tehtävä oma matkansa. Ole tukena ja kannustajana, mutta muista, että heidän oppimisensa ja kehittymisensä, ovat arvokkaampia kuin mikään sinun tarjoamasi apu.

Lopuksi muista, että olet tehnyt jo paljon ollaksesi tärkeä tuki lapsellesi. Anna heidän loistaa omalla ainutlaatuisella tavallaan ja ole ylpeä siitä, kuinka pitkälle he ovat päässeet. Auta kohtaamaan pettymykset ja haasteet sekä kannusta eteenpäin!