Palkka

Verovähennys

Jokainen verovähennys kannattaa ilmoittaa verottajalle. Vähennykset pienentävät maksettavaksi jäävän veron määrää, ja vuosien mittaan verovähennyksistä saattaa kertyä tuntuva säästö.

Kokosimme tähän artikkeliin tärkeää tietoa palkansaajan verovähennyksistä. Joko olet täydentänyt viimeisimmän veroilmoituksesi?

Mikä on verovähennys?

Verovähennys tarkoittaa, että veronmaksaja voi vähentää verotettavasta tulostaan tiettyjä menoja ja kuluja. Verovähennys pienentää sitä summaa, josta maksettavat verot lasketaan, eli verovähennysten jälkeen maksettavaa jää vähemmän.

Miten verovähennystä haetaan?

Osan verovähennyksistä Verohallinto tekee automaattisesti, mutta osaa vähennyksistä täytyy vaatia itse. Verovähennystä haetaan ilmoittamalla vähennys Verohallinnolle, käytännössä täyttämällä verovähennyksen tiedot omaan veroilmoitukseen (https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/).

Mitä kaikkea voi vähentää verotuksessa?

Verovähennystä voi saada esimerkiksi

 • kotitalousvähennyksenä remontointityöstä sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä
 • elatusmaksuista
 • veronmaksukyvyn alentumisesta
 • lahjoituksista
 • tulonhankkimismenoista.

Mistä ei voi saada verovähennystä?

Verovähennystä voi saada monista menoista, mutta on myös paljon sellaista, mitä ei voi vähentää verotuksessa. Verovähennystä ei voi saada esimerkiksi

 • asunnon vuokramenoista
 • harrastustoiminnan kuluista
 • tavanomaisten kodin laitteiden hankintamenoista edes silloin, kun laitteita käytetään osittain tulonhankinnassa
 • sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksuista
 • liikuntakuluista.

Verovähennys ja työnteko – palkansaajan verovähennykset

Moni työskentelee työnantajan kustantamilla välineillä ja työnantajan tiloissa. Niistä verovähennystä ei tietenkään voi hakea. Jos kuitenkin hankkii itse jotakin sellaista, mitä tarvitsee työn tekemiseen, voi kuluja vähentää verotuksessa.

Verovähennys tulonhankkimismenoista koskee kaikkia työtä tekeviä – niin lähi-, etä- kuin hybridityöläisiä. Verohallinto tekee automaattisesti 750 euron verovähennyksen kaikille, joiden palkkatulon määrä ylittää vähennyksen määrän. Verovähennystä kannattaa siis hakea, jos tulonhankkimismenoja kertyy enemmän kuin 750 euroa vuoden aikana.

Verovähennystä voi saada esimerkiksi

 • työhuoneesta ja -asunnosta
 • tietokoneesta ja tietoliikenneyhteyksistä 
 • erityisalan kuluista
 • työkaluista
 • opiskelu- ja koulutusmenoista
 • kasvomaskeista
 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista
 • ammattikirjallisuudesta.

Verovähennys: työhuonevähennys

Tyypillisin etä- tai hybridityöläisen verovähennys lienee työhuonevähennys. Työhuonevähennystä voi hakea, jos on tehnyt edeltävän vuoden aikana etätyötä kotona tai työskentelyä varten hankkimassaan työtilassa. Verovähennystä voi saada, vaikka olisi tehnyt etätyötä vain satunnaisesti.

Tämä verovähennys on mahdollista ilmoittaa joko kaavamaisena vähennyksenä tai todellisten kulujen mukaan. Verovähennyksen ilmoittaminen kaavamaisesti käy sutjakkaasti ja kattaa kaikki työhuoneesta syntyneet kulut, kuten vuokran, sähkön ja huonekalut. Jos kuitenkin tekee huomattavan paljon etätyötä, kannattaa verovähennys mieluummin ilmoittaa todellisten kulujen mukaan. Verovähennystä todellisten kulujen mukaan ilmoitettaessa tärkeää on, että säilyttää kaikki kuluihin liittyvät tositteet, koska verottaja saattaa pyytää niitä nähtäväkseen.

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Lue myös: Muista työhuonevähennys

Verovähennys: työasunto

Verovähennystä voi saada kakkosasunnosta, jota tarvitsee työskentelypaikkakunnan sijaitessa kaukana kotoa. Omistusasunnosta verovähennystä ei voi kuitenkaan saada. Vähennystä ei voi saada myöskään pelkän etätyön tekoon, vapaa-ajan viettoon tai opiskeluun vuokratusta asunnosta.  

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Lue myös: Bruttopalkka ja nettopalkka: Ymmärrä ero

Verovähennys: tietoliikenneyhteydet ja tietokone

Verovähennystä voi saada myös itse maksamastaan työtietokoneesta ja tietoliikenneyhteyksistä, kuten laajakaistasta.

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Verovähennys: työkalut

Verovähennystä voi saada tietokoneen ja tietoliikenneyhteyksien lisäksi monista muistakin työkaluista, koneista ja laitteista sekä niiden huoltamisen ja korjaamisen kuluista.   

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Verovähennys: työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

Verovähennystä saa myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Lähtökohtaisesti Verohallinto saa tiedot maksuista automaattisesti, mutta jos maksut maksaa itse, ne pitää ilmoittaa veroilmoituksella.

Lue myös: Etätyö ja verovähennykset – katso, mihin etätyön verovähennyksiin olet oikeutettu.

Verovähennys: ammattikirjallisuus

Verovähennystä voi hakea myös summasta, jonka on käyttänyt oman alan ammattikirjallisuuden hankkimiseen. Ammattikirjallisuudella tarkoitetaan omaa toimialaa käsitteleviä kirjoja ja ammattilehtiä, joita vähennyksen tekijä tarvitsee ammattitaidon ylläpitämiseen tai työn vaatiman ammatillisen pätevyyden takia.

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Verovähennys: opiskelu- ja koulutusmenot

Verovähennystä voi saada myös koulutusmenoista, jos tarvitsee koulutusta työtehtävien tai ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi. Verovähennystä voi hakea osallistumismaksuista, kurssimateriaalien maksuista, matkakuluista ja koulutuspaikkakunnalla yöpymisestä.

Verovähennyskelpoisia menoja sen sijaan eivät ole peruskoulutuksesta ja ammattiin tähtäävästä koulutuksesta aiheutuneet menot.

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Verovähennys: matkakulut

Verovähennystä voi hakea myös monenlaisista matkakuluista:

 • asunnon ja työpaikan välisistä matkoista
 • työmatkoista
 • erityisalojen matkoista
 • viikonloppumatkoista oman kodin ja työskentely- ja yöpymispaikkakunnan välillä
 • matkoista toissijaiselle työpaikalle.

Tätä verovähennystä koskevat tarkat ja ajantasaiset ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Lue myös: Danske Bank tarjosi jokaiselle työntekijälleen tonnin etätyöpisteen ergonomian parantamiseen.