Työsopimus

Työsopimus – sovi näistä ennen kuin allekirjoitat

Työsopimus – sovi ennen kuin allekirjoitat.

Uusi työpaikka saattaa aiheuttaa äkillistä onnen huumaa. Älä kuitenkaan säntää suin päin työsuhteeseen vaan tarkasta työsopimus ennen kuin allekirjoitat sen.

Onnittelut! Työnhakusi on tuottanut tulosta, ja pääset seuraavaksi allekirjoittamaan työsopimuksen. Ennen kuin marssit allekirjoittamaan työsopimusta, pyydä se nähtäväksesi esimerkiksi sähköpostitse. Näin voit tutustua sopimuksen sisältöön rauhassa. Työsopimus takaa sinulle tietyt edut, joten tee se aina kirjallisena.

Tarjotessaan työsopimusta työnantaja haluaa juuri sinun työpanoksesi, joten nyt on otollinen hetki neuvotella työsuhde-eduista. Selvitä ennen työsopimuksen allekirjoittamista kaikki asiat, jotka sinua uudessa työssäsi mietityttävät. Nyt on viimeinen hetkesi varmistaa, haluatko aloittaa työt tämän työnantajan palveluksessa.

Ennen kuin teet päätöksen työn vastaanottamisesta, voit kysellä myös organisaatiossa työskenteleviltä tai työskennelleiltä verkostosi jäseniltä ajatuksia yrityksessä työskentelemisestä. Näin saat arvokasta tietoa muun muassa tulevan työpaikkasi työkulttuurista.

Et ole velvollinen vastaanottamaan työtä ennen kuin olet allekirjoittanut työsopimuksen.

Sinun ei siis tarvitse hyväksyä työsopimusta, jos olet jo vastaanottanut toisen työn tai sopimuksen sisältö ei vakuuta sinua vielä neuvottelujenkaan jälkeen.

Työsopimus takaa palkan

Varmista, että työsopimukseen merkitty palkka on se, mistä sovitte työhaastattelun yhteydessä. Jos olet esittänyt työhakemuksessa palkkatoiveen, mutta tehtävä onkin työhaastattelussa osoittautunut vaativammaksi kuin odotit, nyt on sopiva hetki neuvotella palkasta uudemman kerran.

Lue myös: Palkkatoive työhakemuksessa

Jos työ vaatii ylitöiden tekemistä tai matkustamista, varmista, miten työnantaja korvaa työt sinulle – ja pyydä kirjaamaan tämä työsopimukseen. Rahaan ja vapaisiin liittyvistä käytännöistä voi joskus olla hankalaa neuvotella myöhemmin.

Tarkista, että sopimukseen on kirjattu tieto siitä, onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva eli vakinainen. Jos työsuhde on määräaikainen, työsopimuksesta olisi löydyttävä peruste määräaikaisuudelle. Perusteena voi olla esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluontoisuus.

Tarkista samalla koeajan pituus, koska koeajalla kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Lue myös: Työstä irtisanoutuminen – ota huomioon nämä seikat

Varmista myös, että sopimanne päivämäärät ovat oikein työsopimuksessa, eli olette työnantajan kanssa samoilla linjoilla työnteon alkamisajankohdasta ja määräaikaisen työsuhteen päättymisajankohdasta.

Lue ajatuksella läpi myös työsopimukseen kirjattu työnkuva eli tulevat työtehtäväsi. Näin varmistat, että sitoudut työsopimuksen allekirjoittaessasi nimenomaan niihin tehtäviin, joista olette työhaastattelussa sopineet.

Jos työsopimustekstissä on jotakin mitä et ymmärrä, selvitä asia ennen kuin allekirjoitat sopimuksen. Voit kysyä asiaa suoraan työnantajalta, ammattiliitosta tai joltain tutultasi. Muista kuitenkin, että työsopimustekstit sellaisinaan ovat usein salaisia.

Lue myös: Työsopimuslaki tuo turvaa ja velvollisuuksia

Työsopimus takaa sinulle työsuhde-etuja

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa käydä yhdessä työnantajan kanssa läpi sinulle kuuluvat työsuhde-edut. Selvitä, saatko liikunta-, kulttuuri- tai lounasetua, ja millainen työterveyshuolto työsuhteeseen sisältyy. Nämä kaikki vaikuttavat lopulliseen palkkatoiveeseesi.

Varmista vielä kerran, että kaikki sinulle tärkeät työsuhde-edut on kirjattu työsopimukseen.

Lue myös: Näin pyydät palkankorotusta ja saat sen

Varmistu myös siitä, että sinun ja työnantajan käsitykset työajan joustoista ja etätyöstä ovat yhteneväiset. Jos sinulle on jaksamisen kannalta olennaista, että voit tehdä joka viikko etätyöpäivän, varmista, että tämä on kirjattu työsopimustekstiin. Varmista myös, odottaako työnantaja läsnäoloasi iltaisin tai viikonloppuisin, ja sisältääkö työ matkustamista.

Lue myös: Etätyösopimus on kirjallinen sopimus etätyön tekemisestä

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on sopiva hetki keskustella myös tulevan kesän lomista. Koska vuosilomia ei ehdi kertyä täyttä määrää, kannattaa sopia palkallisen tai palkattoman loman pitämisestä työsopimuksessa. Työssä jaksamisen kannalta on myös työnantajan etu, että huilaat välillä.

Lue myös: Oletko aina työnantajan tavoitettavissa?

Työsopimus voi sisältää liitteitäkin

Työsopimuksen lisäksi saatat samassa yhteydessä saada allekirjoitettavaksesi muita dokumentteja. Tyypillisin niistä on salassapitosopimus, jonka avulla työnantaja varmistaa, ettet jaa organisaatioon liittyviä luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille.

Työsopimuksessa saatetaan sopia myös kiellosta, joka estää työn tekemisen kilpaileville yrityksille.

Työsopimukseen saattaa kuulua myös sellaisia liitteitä, joita ei allekirjoiteta. Ne ovat osa työsopimusta, ja hyväksyt niiden sisällön samalla kun allekirjoitat työsopimuksen.

Lopuksi lue työsopimus läpi vielä kerran ajatuksella ja varmista, että kaikesta sinulle tärkeästä on sovittu kirjallisesti, ja että ymmärrät varmasti kaikki työsopimuksen kohdat.

Jos teet lopulta syystä tai toisesta kielteisen päätöksen työn vastaanottamisesta, löydät Oikotieltä runsaasti avoimia työpaikkoja. Katso myös avoimet etätyöpaikat.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin kesäkuussa 2020.

Mihin seikkoihin sinun tulisi kiinnittää huomiota ennen kuin laitat nimesi työsopimukseen? Lue vinkit tästä.