Vastuullisuus

Vastuullisuus yrityksissä – mitä se on?

Kysyimme eri alojen yrityksiltä, mitä vastuullisuus heille merkitsee ja miten se on huomioitu yrityksen arjessa. Lue vastaukset tästä.

 

Kiertotalouden pioneeri

1. ”45-vuotiaan Biolanin koko liikeidea perustuu kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Biolan on kiertotalouden edelläkävijä: 70-luvulla Biolan alkoi rakeistaa kananlantaa kotipuutarhojen lannoitteeksi ja toteutti jo silloin kiertotaloutta. Edelleen Biolan käyttää multien ja lannoitteiden valmistuksessa kierrätysraaka-aineita. Etsimme jatkuvasti uusia kotimaisia kierrätysraaka-aineita ja sivuvirtoja tuotantoomme.

2. Taloudellinen vastuu: Biolan on suomalaisomisteinen perheyritys. Kannamme taloudellisen yhteiskuntavastuumme työllistämällä omia ja alihankkijoiden työntekijöitä sekä investoimalla ja maksamalla verot Suomeen.

Sosiaalinen vastuu: Pidämme huolta henkilöstöstämme ottamalla huomioon erilaiset elämäntilanteet mm. joustavilla työaika- ja etätyöjärjestelyillä. Tarjoamme koko henkilökunnalle laajan työterveyshuollon ja ravintoedun. Kaikki arkiaamut alkavat yhteisellä aamupuurolla.

Ympäristövastuu: Biolan kehittää ja valmistaa tuotteita, joiden käyttö vähentää ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään omaa tuuli- ja aurinkoenergiaa. 

Biolan Pikakompostorille ja Kompostikäymälälle myönnetään 20 vuoden takuu merkkinä kestävyydestä. Panostamme varaosien helppoon saatavuuteen.  Biolan Groupilla on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä osoittavat, että Groupin yrityksille on tärkeää toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Biolanin tarina: www.biolan.fi/kiertotalous.”

Riikka Kerttula, Biolan

Kokonaisvaltaista vastuullisuutta

1. ”Vastuullisuus ohjaa kaikkea tekemistämme. Nykykielessä tuotantoeläimestä on tullut lähes synonyymi eläinten huonolle kohtelulle, mutta meille eläinten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. Tuotantoeläimen terveydestä, ravinnosta ja turvasta huolehditaan.

Myös tehokkuus tuntuu olevan tavoiteltavaa lähes kaikessa muussa toiminnassa paitsi ruoantuotannossa, jossa ”teollinen tuotanto” nähdään vastakohtana sympaattiselle lähiruoalle. Tehokkuus ruoantuotannossa tarkoittaa kuitenkin jäljitettävyyttä, tuoteturvallisuutta, tehokkuutta energiankäytössä ja vedenkulutuksessa, tuotannosta syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä, pakkausmateriaalien optimoimista jne. Kaikilla näillä toimilla vähennetään mm. ympäristövaikutuksia.

Suurena yrityksenä meillä on myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Työllistämme Suomessa yli 2000 henkilöä ja koko konsernissa yli 7000 henkilöä. HK-, Kariniemen- ja Via-tuotteet ovat tuttuja suurimman osan suomalaisten ruokapöydissä, joten sillä, millaista ruokaa valmistamme, on suuri merkitys mm. kansanterveyteen.

2. ”Eläintuotannon ilmastovaikutuksia pyritään pienentämään monin tavoin yhteistyössä tuottajien ja tutkimuslaitosten kanssa. Olemme laskeneet mm. Rypsiporsas® -lihan hiilijalanjäljen ja sama on tarkoitus tehdä myös broilerin- ja naudanlihalle. Luku sinällään ei ole tavoite, vaan ymmärrys siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Näin pystymme tekemään toimenpiteitä, jotka tulevaisuudessa pienentävät lukua.

Valmistamissamme tuotteissa, eli ruoassa, vastuullisuus näkyy mm. brändilupauksessamme: käytämme aina suomalaista lihaa. Näin koko lihan tuotantoketju on omissa käsissämme, se on jäljitettävää ja sitä pystyy kehittämään. Tuotteiden pakkauksissa huomioimme kierrätettävyyden ja mahdollisimman vähäisen pakkausmateriaalien käytön tuoteturvallisuuden ja käytettävyyden kärsimättä.

Omassa työssäni vastuullisuus kiteytyy ravitsemukseen ja sitä kautta ihmisten hyvinvointiin. Haluan välittää ruokailoa ja välttää vastakkainasettelua. Ravitsemusviestintämme on ravitsemussuositusten mukaista. Vastuullisesti tuotetulla ravintorikkaalla kotimaisella lihalla on kohtuudella nautittuna paikkansa suomalaisten lautasilla myös tulevaisuudessa.” 

 Soile Käkönen, HKScan Finland

Vastuullisuus kulkee arvoissa

1. ”Vastuullisuus on yksi Asuntosäätiö-konsernin kolmesta arvosta – asia, jonka haluamme olevan osa kaikkea toimintaamme. Arvon taustalta löytyy se, että Asuntosäätiö on olemassa sitä varten, että pystyisimme tarjoamaan hyvän ja kohtuuhintaisen, turvallisen ja toimivan kodin ja asuinympäristön mahdollisimman monelle.

2. Asuntosäätiö toteuttaa sääntöjen mukaista tarkoitustaan asunnontarvitsijoiden hyväksi käyttämällä toiminnastaan saamansa varat omistamiensa kiinteistöjen kehittämiseen ja uuden asuntokannan rakennuttamiseen. Asuntosäätiö ei toisin sanoen maksa osinkoja. Suurin osa Asuntosäätiö-konsernin asuntoja tarjoavista yhtiöistä on aravalaissa tarkoitettuja yleishyödyllisiä yhtiöitä, jotka toimivat omakustannusperiaatteella. Se luo pohjan kohtuuhintaiselle asumiselle.

Turvallinen asuminen syntyy asumiskulujen taloudellisesta ennakoitavuudesta, ammattimaisesta kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä hyvästä asiakaspalvelusta.  Toimitusjohtajamme osallistuvat aktiivisesti asuntopoliittiseen keskusteluun. 

Olemme monin tavoin mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Olemme esimerkiksi mukana kiinteistöalan energiansäästösopimuksessa (VAETS). Sopimuksen mukaan konsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen energiansäästötavoite vuoteen 2025 mennessä on 7,5 %. Olemassa olevaan asuntokantaan on toteutettu lukuisia energiaa säästäviä toimenpiteitä ja asukkaita on opastettu järkevään energiankulutukseen.

Asukastyytyväisyyttä mitataan eri tavoin, mm. vuosittain teetettävällä tutkimuksella. Lisäksi esimerkiksi Asuntosäätiön tytäryhtiön Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n (Asokodit) panostaa asukasyhteistyöhön enemmän kuin mitä laki velvoittaa. Myös henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan vuosittain tutkimuksella sekä säännöllisillä tavoitekeskusteluilla.”

Ilona Yrjölä, Asuntosäätiö

Vastuullisuus on tekoja

1. ”Raisiossa vastuullisuus on arkisia tekoja ja kunnianhimoisia tavoitteita, jotka liittyvät terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan keskittyvään strategiaamme.  Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet, kuten ympäristöystävälliset pakkaukset, hiilineutraalituotanto ja terveellinen ruoka, vaikuttavat melkein jokaisen raisiolaisen arkiseen työhön, koska ne on otettava huomioon monenlaisissa päätöksentekotilanteissa.

2. Vastuullisuus näkyy erilaisissa työtehtävissä eri tavoin, mutta koko henkilöstömme on hienosti sitoutunut vastuullisuusohjelmaan. Hankinnan väki esimerkiksi ottaa ostopäätöksissä huomioon tavarantoimittajien sitoutumisen Raision eettisiin periaatteisiin ja vastuullisuusasiat ovat osana auditointeja. Tuotekehittäjät taas huomioivat terveellisyystavoitteemme kehittäessään uusia tuotteita. Tuotannoissa pääpaino on ruokahävikin pienentämisessä ja energiatehokkuudessa.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti vastuullisuusasioissa. Tänä vuonna olemme järjestäneet yleisten vastuullisuuskoulutusten lisäksi muun muassa koulutuksia ihmisoikeuksien huomioimisesta ja terveellisestä ravitsemuksesta.”

Liisi Tamminen, Raisio-konserni